fbpx

Banská Štiavnica: Dlhé procesy odďaľujú sanáciu zhorenej strechy Berggerichtu

Reklama
Zdroj foto: fb/polícia

Ani takmer dva mesiace po požiari v historickom centre Banskej Štiavnice sa na budove národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Berggericht nezačali sanačné práce. Všetko stojí a padá na obstarávacích procesoch, ktoré sú na Slovensku pridlhé. Pre TASR to uviedla riaditeľka banského múzea Zuzana Denková.

Slovenské banské múzeum (SBM) iba v uplynulých dňoch vyhodnotilo súťaž na dodávateľa sanačných prác na požiarom postihnutej budove Berggerichtu. Výsledky súťaže, ako aj zmluvy poslalo na schválenie Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR ako nadriadenému orgánu. „Podklady sme poslali ministerstvu cez systém Eranet. Hneď ako budú schválené, podpíšem ich a stavebná činnosť sa môže začať,“ zhodnotila Denková s tým, že uplynulý týždeň NKP Berggericht opätovne prehliadol statik, ktorý napísal posudok, kde konštatuje havarijný stav a nevyhnutnosť neodkladne začať sanačné práce.

Podľa nej je už najvyšší čas, aby sa na budove začalo pracovať. Do objektu totiž vplyvom poveternostných vplyvov vniká voda a otvorená časť pamiatky degraduje. „Mrzí nás, že zhorená strecha stále nie je zlikvidovaná a nestavia sa dočasné zastrešenie. Zákazku na likvidáciu poškodenej strechy a výstavbu dočasnej strechy sme ale nemohli priamo zadať v čase, keď bola v Banskej Štiavnici vyhlásená mimoriadna situácia, a to preto, lebo sme na svojom účte nedisponovali potrebnými finančnými prostriedkami,“ ozrejmuje riaditeľka.

Dohodli sa tak so zriaďovateľom, že v mene SBM pripraví podklady na vyhlásenie verejného obstarávania a múzeum zrealizuje obstaranie. Podľa Denkovej MŽP SR pripravilo podklady na dve zákazky, a to na demoláciu strechy, úpravu povrchu pre dočasnú strechu a odvoz zvyškov po požiari na smetisko a na sanačné práce pôvodnej strechy a realizáciu dočasnej strechy.

Všetky procesy aj napriek tomu, že múzeum reaguje hneď, trvajú podľa riaditeľky pridlho. Len proces verejného obstarávania trval niekoľko týždňov, pričom obálky sa otvárali 27. apríla.

„Zistilo sa však, že jeden subjekt dodal mimoriadne nízku cenovú ponuku, za ktorú by sa dielo nedalo zrealizovať. Tomuto uchádzačovi musela byť 28. apríla odoslaná žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky s lehotou na doručenie vysvetlenia päť pracovných dní,“ priblížila. Proces sa tak opäť predĺžil.

Podľa Denkovej je múzeum touto situáciou veľmi znepokojené, ale nijako nemôže tieto procesy urýchliť. „Každý deň si uvedomujeme riziká, ktoré plynú zo situácie. Rovnako ako verejnosť vnímame, že procesy verejného obstarávania sú na Slovensku mimoriadne byrokratické, často odďaľujú realizáciu diela a v tomto prípade ohrozujú kultúrne dedičstvo,“ konštatovala.

Podľa nej ich však utešuje, že všetky kroky, ktoré neboli viazané na finančné prostriedky, vykonali bezodkladne, často vďaka pomoci iných organizácií, najmä zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Podarilo sa nám pomerne rýchlo vyprázdniť objekt a zbaviť ho veľkého množstva mokrého inventáru. Spracúvame vlhkostný posudok a pripravujeme Radu obnovy pamiatkového objektu Berggericht zloženú z popredných odborníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti, stavebníctva i múzejníctva. Pripravujeme tiež ideový zámer obnovy vrátane nového lokalitného programu, ktorý bude prezentovať historické míľniky mesta Banská Štiavnica, vývoj lokality UNESCO a autentické hodnoty NKP Berggericht,“ pripomenula.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie