fbpx

Kam sa ísť schladiť? TOTO je zoznam pre kúpaciu sezónu 2024

Reklama
Na snímke návštevníci sa kúpu v rekreačnej oblasti pri vodnej nádrži. Zdroj: FOTO TASR/Ján Krošlák, František Iván

Kúpacia sezóna už naplno odštartovala a osvieženie v tropických dňoch ponúkajú nielen kúpaliská, ale aj vodné plochy, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že medzi vody určené na kúpanie (ďalej len „VUK“) pribudli až tri nové plochy.

„Voda určená na kúpanie je akákoľvek prírodná povrchová vodná plocha vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou príslušného orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa,“ informuje ÚVZ SR.

Kde sa oplatí kúpať?

Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

Kúpacia sezóna (ďalej len „KS“) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra. Monitorovanie, hodnotenie a reportovanie (každoročne Európskej komisii) kvality vody na lokalitách, ktoré sú zaradené v Zozname VUK sa vykonáva podľa špecifických požiadaviek európskych kritérií smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS.

Na základe výsledkov analýz z dvoch mikrobiologických ukazovateľov (Escherichia coli a črevné enterokoky) zo 4 po sebe idúcich KS sú VUK klasifikované v 4 triedach kvality. Uvedená klasifikácia reprezentuje vzhľadom na spôsob hodnotenia dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa však počas KS nemusí zhodovať s aktuálnym stavom.

Aktuálny stav a prípadné riziká, ktoré by mohli v súvislosti s kúpaním a využívaním prírodných vodných plôch vzniknúť v priebehu celej KS, sa hodnotí na základe porovnania aktuálnych výsledkov vykonaných odberov s limitmi, ktoré stanovuje národný predpis – vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

(Článok pokračuje na ďalšej strane)

1 2
Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie