fbpx

Maturanti musia podať žiadosť o zaradenie do evidencie do 10. septembra

Reklama

Ak absolvent strednej školy nebude pokračovať v ďalšom štúdiu, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie musí podať do 10. septembra daného kalendárneho roku.

Ak absolvent do 10. septembra 2023 nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je považovaný za dobrovoľne nezamestnaného. Vyplýva mu potom zákonná povinnosť hradiť si zdravotné poistenie. V takom prípade sa musí obrátiť na zdravotnú poisťovňu, ktorej je poistencom.

Prídavok na dieťa patrí rodičom absolventa do 31. augusta bez ohľadu na to, či sa absolvent zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Za študenta a nezaopatrené dieťa je absolvent považovaný do 31. augusta. Absolvent strednej školy si môže žiadosť o zaradenie do evidencie podať aj bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, pokiaľ má záujem o sprostredkovanie zamestnania. V takom prípade si ale bude musieť plniť povinnosti voči úradu práce tak, ako každý uchádzač o zamestnanie.

ÚPSVR spresnilo, že pokiaľ absolvent strednej školy pokračuje v štúdiu na vysokej škole alebo na nadstavbovom štúdiu dennou formou, nepodáva si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Za študenta denného štúdia hradí zdravotné poistenie štát.

Občan evidovaný ako uchádzač o zamestnanie zároveň môže pracovať na dohody o prácach vykonávaných mimo hlavný pracovný pomer v úhrne maximálne 40 dní v kalendárnom roku. Jeho mesačná odmena v úhrne nesmie prevýšiť sumu životného minima, ktoré je v danom období stanovená zákonom o životnom minime.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie