fbpx

Prezidentka súhlasí, aby za znečistenie ovzdušia platili významní znečisťovatelia

Reklama
Prezidentka SR Zuzana Èaputová navštívila 26. mája 2021 v Lehniciach Domov sociálnych služieb pre dospelých. Stretla sa s vedením zariadenia, jeho zamestnancami a zamestnankyòami, ako aj s klientmi a klientkami zariadenia. FOTO TASR - Martin Baumann

Poplatky za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia. Poplatok vzrastie z doterajších 34 eur na 500 eur za rok. Vyplýva to zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Navrhovanou právnou úpravou sa dosiahne posilnenie princípu ‚znečisťovateľ platí‘, zníženie administratívnej záťaže jednak pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj pre úradníkov v obciach sa dosiahne významné zjednodušenie platenia poplatkov a žiadaný environmentálny prínos,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré materiál predložilo.

Doteraz boli podľa MŽP poplatky za znečistenie ovzdušia neprimerane nízke a nezohľadňujú doterajšiu infláciu. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Sadzby poplatkov sa majú postupne zvyšovať pomocou nábehového kompenzačného koeficientu. Upustiť sa má tiež od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Za emisie CO z biomasy sa má naďalej platiť. Poplatky za emisie budú príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených okresným úradom má byť taktiež príjmom envirofondu.

Novou legislatívou sa má tiež zrušiť osobitná oznamovacia povinnosť. Oznámenie údajov o emisiách má ísť priamo do Národného emisného informačného systému. Zavedenie poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia bude v kompetencii obce.

Platiť bude i posun účinnosti, ktorý tiež upravuje výšku kompenzačných koeficientov tak, aby príjem envirofondu neklesol pod súčasnú úroveň. Zákon má byť účinný od 1. januára 2024 okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné od 1. januára 2025.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie