fbpx

V Programe Slovensko je na energetické opatrenia k dispozícii 900 mil. Eur

Reklama
Na snímke generálny riadite¾ Slovenskej inovaènej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikoviè poèas tlaèovej konferencie Slovenskej inovaènej a energetickej agentúry (SIEA) na tému Vyhlásenie výzvy na podporu využívania fotovoltických zariadení na výrobu elektriny vo verejnom sektore 7. februára 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Zdroj foto: TASR

Slovenská inovačná a energetická agentúra bude sprostredkovávať európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.

„Našou prioritou je v lete sprístupniť pomoc zameranú na obnovu verejných budov a na jeseň pomoc pre podniky. Zároveň robíme všetko pre to, aby v tom čase pokračoval aj náš úspešný projekt Zelená domácnostiam vo všetkých regiónoch. Podobným spôsobom s jednoduchou administratívou plánujeme poskytovať aj poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov pre mikro-, malé a stredné podniky,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA je podľa neho popri ministerstvách jedinou implementačnou agentúrou v Programe Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oprávnilo SIEA poskytovať podporu pre časť cieľa 2 Ekologické Slovensko pre budúce generácie zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 18. mája 2023.

V novom programovom období sa pri využívaní európskych fondov kladie zvýšený dôraz na prvoradosť úspor energie, vnútorné prostredie budov a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Podmienky budú nastavené tak, aby podporené projekty „nespôsobovali významnú škodu“ a životné prostredie ovplyvňovali čo najmenej. Zmien však možno očakávať viac.

Rozšíria sa formy podpory a jej zameranie. K tradičným dopytovo orientovaným výzvam pribudnú tzv. integrované územné investície, v rámci ktorých si regióny určia priority a samy vyberú strategické projekty. Pri analýze možností, ako zvýšiť energetickú sebestačnosť a stabilitu, im budú pomáhať odborníci v regionálnych energetických centrách.

Pomoc pre podniky už nebude obmedzená len na priemyselnú sféru, ale budú ju môcť čerpať podniky zo všetkých sektorov. Po novom bude oprávnené aj financovanie prieskumných projektov pre geotermálnu energiu a plánovaná je aj podpora pre aktívnych spotrebiteľov a energetické komunity. Vôbec prvýkrát od spustenia štrukturálnych fondov na Slovensku bude SIEA administrovať aj pomoc určenú pre podniky a verejný sektor v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie