Hlavným príznakom u zvierat je celkové chradnutie zvieraťa, zmena správania, strata plachosti, poruchy pohybu a koordinácie pohybov, informuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. U ľudí už odborníci zaznamenali niekoľko prípadov, keď sa po kontakte s nakazeným zvieraťom u nich prejavilo spomínané ochorenie.