fbpx

Chceme, aby školy vnímali zamestnávateľov ako svojich klientov

Reklama
Predstavenie rehabilitaèného zariadenia Thera Suite, ktorého súèasou bola aj praktická ukážka rehabilitácie detského pacienta, za úèasti predsedu BBSK Ondreja Luntera, riadite¾a ŠLÚ Marína Vladimíra Sitarèíka a primárka ŠLÚ Marína Kataríny Recabarrenovej. Na snímke z¾ava Vladimír Sitarèík, riadite¾ ŠLÚ Marína, Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Katarína Recabarrenová, primárka ŠLÚ Marína a Ján Beliak, poslanec BBSK poèas tlaèovej konferencie v Špecializovanom lieèebnom ústave Marína v Kováèovej pri Zvolene 17. marca 2023. FOTO TASR - Ján Krošlák
Zdroj foto: TARS

Akčný plán pre vzdelávanie na budúci rok schválili na štvrtkovom zastupiteľstve poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Kraj sa v ňom zaviazal podporovať zavádzanie inovovaných, nových a experimentálne overovaných odborov, zlepšovať uplatnenie absolventov na trhu práce či materiálno-technické vybavenie škôl.

Oblasť školstva je totiž jednou zo štyroch priorít, na ktoré sa v tomto volebnom období chce vedenie kraja zamerať. Ako uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter, akčný plán sa zameriava najmä na zlepšenie vzťahu stredných škôl so zamestnávateľmi. „Potrebujeme, aby sa naše školy zamerali na zamestnávateľov, vnímali ich ako svojich klientov, robili pre nich dobrý servis, aby sa absolventi vedeli zamestnať vo firmách v našom kraji,“ vymenoval Lunter. K tomuto prispievajú a naďalej majú prispievať aj centrá kariéry, ktoré má BBSK vybudované v každom okresnom meste.

Za tento rok pribudlo v kraji podľa Luntera 33 nových zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní a 14 nových škôl, ktoré sú do systému zaradené. Do duálneho vzdelávania je zapojených takmer 500 študentov.

BBSK v týchto dňoch zaslal výzvu zamestnávateľom v kraji s dotazníkom, v ktorom zisťuje, aké profesie potrebujú. Okrem veľkých a stredných zamestnávateľov výzvy adresovali aj malým firmám a podnikom, ktoré sú dôležitou súčasťou trhu práce a ktorých je v BBSK veľa.

Podľa Luntera samosprávny kraj tento rok preinvestuje rekordných 32 miliónov eur z eurofondov v siedmich stredných školách, a to na modernizáciu samotných škôl a výučby v nich. „Okrem toho pripravujeme ďalšie investície v objeme 16 miliónov eur z Fondu spravodlivej obnovy, ktoré sa prerozdelia pre päť stredných škôl BBSK,“ doplnil.

BBSK sa zameriava aj na podporu zdravia študentov a personálu stredných škôl, zvlášť v postkovidovom období. „V tomto roku fungoval program na 16 školách, kde sa mentori zameriavali na špeciálnu psychologickú pomoc a poradenstvo a mentorovali študentov. Program bude aj ďalej pokračovať,“ uviedol ďalej predseda BBSK.

Okrem toho kraj pripravuje asi 40 škôl na to, aby reagovali na výzvy ministerstva školstva na podporu pomáhajúcich profesií v školách, ako sú pedagogickí asistenti, školskí psychológovia či špeciálni pedagógovia.

Kraj bude podľa Luntera aj ďalej podporovať sieť siedmich priestorov „SPACE“ určených pre študentov na trávenie voľného času.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie