fbpx

Inšpekcia zistila pochybenia pri monitore deviatakov. Nedodržiavali pokyny

Reklama
Žiaci na skúške. Zdroj: TASR/Roman Hanc, Milan Drozd

Počet škôl, ktoré pri Testovaní 9 nedodržali pokyny, sa oproti minulému roku zvýšil. Medzi časté nedostatky patrilo nevyplnenie povinného elektronického dotazníka či nedodržanie pokynov školskými koordinátormi a administrátormi. Vyplýva to z kontroly Štátnej školskej inšpekcie. Informuje rtvs.sk.

Štátna školská inšpekcia urobila kontrolu v takmer 15 percentách všetkých škôl, kde sa testovanie uskutočnilo.

Pri testovaní na základných školách sa objavili aj závažnejšie pochybenia. Patrilo sem napríklad neprihlásenie všetkých žiakov na testovanie či neprítomnosť riaditeľa školy počas skúšky. Riaditelia škôl na testovanie neprihlásili 107 žiakov. Ako dôvody uvádzali jazykovú bariéru, zdravotné znevýhodnenie – mentálne postihnutie a plnenie školskej dochádzky mimo územia SR. Informuje ssi.sk.

Nedostatky sa objavili v 16,5 % základných škôl a v 15,8 % gymnázií a súviseli najmä s nedodržaním pokynov pre školských koordinátorov a administrátorov:

-nedodržanie pokynov pre školských koordinátorov (nevyplnenie elektronického Dotazníka o priebehu testovania žiakov po skončení poslednej testovanej skupiny pred prípravou spätnej zásielky; otváranie zásielok s testami v prítomnosti člena Rady školy; neodovzdanie testov z MAT administrátorovi podľa počtu žiakov v testovanej skupine; nezabalenie zvyšných testov do bielej obálky, jej nepodpísanie, následné neprelepenie páskou a neuloženie do zabezpečeného priestoru školy po dobu ukončenia testovania; rozbaľovanie testov zo SJL v prítomnosti aj iných osôb okrem koordinátora, a to riaditeľa školy, administrátorov, osôb poverených externým dozorom, zamestnancov ŠŠI, RÚŠS a NIVaM; neoddelenie originálov od kópií OH žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania, pred ich zabalením do modrej bezpečnostnej obálky a iné).

-nedodržanie pokynov pre administrátorov (neskontrolovanie pomôcok; neskontrolovanie správnosti vyplnenia údajov do záhlavia OH; neprečítanie úvodného textu pred písaním testu z MAT; nevysvetlenie spôsobu zapisovania odpovedí do odpoveďových hárkov k testu z MAT a zo SJL; nedodržanie časového harmonogramu priebehu testovania z MAT a zo SJL; nedodržanie striedania ekvivalentných foriem testov z MAT a zo SJL; nezadanie pokynu žiakom na opustenie učebne po vypracovaní testu pred uplynutím testovacieho času; nekorektné správanie administrátora pri testovaní predmetu SJSL prekladom niektorých výrazov a zadaní a iné).

Tento rok sa Testovania 9 zúčastnilo 47-tisíc žiakov

Najlepšie skončili školy v okresoch Bratislavského kraja. Naopak, najhoršie dopadli školy na východe Slovenska, kde približne polovica žiakov pochádza zo znevýhodneného prostredia.

Žiaci deviateho ročníka dosiahli v Testovaní 9 v roku 2024 priemerný výsledok zo slovenského jazyka 61 percent. Menej sa im darilo v matematike, kde priemerne dosiahli 58 percent.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie